Napisz do nas

Twoje dane:

Wiadomość

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie Close this notice.

Ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia domu i mieszkania
Ubezpieczenie domu i mieszkania, pozwoli uniknąć niespodziewanych wydatków w razie wystąpienia szkód domowych. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę wówczas, gdy wystąpi szkoda wskutek m.in. pożaru, huraganu, kradzieży lub zalania. Zakres ubezpieczenia może chronić również mienie w budowie, dom letniskowy oraz sprzęt elektroniczny. Bezpłatny dostęp do Home Assistance – pomocy specjalistów (np. hydraulika, szklarza, elektryka) w nagłych sytuacjach.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenie OC z darmową Bezpośrednią Likwidacją Szkód, ubezpieczenie AC, które chroni Twój samochód od wszystkich ryzyk, Assistance dostępne nawet dla 15-letnich samochodów, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie szyb.

Truck Assistance
Truck Assistance to nowoczesne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii, przebicia opony lub kradzieży pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony, naczep i przyczep o DMC do 44 ton oraz ciągnika siodłowego.

Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenie podróżne zapewnia pełne wsparcie i pomoc w trakcie wyjazdu wypoczynkowego lub podróży służbowej, zarówno za granicą i w Polsce.

Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie, dzięki któremu można ubezpieczyć majątek firmy od wszystkich ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być m.in.: obiekty budowlane, lokale, maszyny, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie prywatne pracowników.

Ochrona inwestycji
Podczas realizacji inwestycji budowlanej lub montażowej, ewentualne szkody mogą zostać spowodowane przez wiele przyczyn. Ubezpieczenie to zapewni solidną ochronę wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców czy też instytucji finansujących kontrakt.

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu.

Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.

OC z tytułu prowadzenia działalności
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz fachowej pomocy specjalistów w razie wypadku.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie, zapewnią Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach polisy ubezpieczenia na życie, oprócz wypłaty świadczeń w wyniku zgonu, możesz otrzymać m.in. świadczenie z tytułu poważnej choroby, świadczenia rodzinne oraz Assistance medyczny.

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników
Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin.

Zapytaj eksperta
o szczegóły oferty

Arkadiusz Góra
tel.: 600 234 412
e-mail: a.gora@gremium.info.pl

Uzyskaj informację

Weronika Ośródek
tel.: 530 385 424
e-mail: w.osrodek@gremium.info.pl

Uzyskaj informację

Justyna Sędecka
tel.: 530 885 033
e-mail: j.sedecka@gremium.info.pl

Uzyskaj informację

Biuro Gremium

ul. Dowborczyków 34
lok. 204-205
90-019 Łódź

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Od poniedziałku do piątku
W godzinach 9:00 - 17:00