Napisz do nas

Twoje dane:

Wiadomość

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie Close this notice.

Leasing

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Kredyt samochodowy

Leasing operacyjny

Moto Kompas

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego kontrachenta: MotoKompas

Pożyczka leasingowa

Najpopularniejszymi rodzajami leasingu są:


  • leasing operacyjny - najczęściej stosuje się go przy finansowaniu pojazdów

  • leasing finansowy - najczęściej stosowany w przypadku maszyn i urządzeń

  • leasing zwrotny - polegający na zwrocie leasingobiorcy pieniędzy, które wcześniej przeznaczył na zakup pojazdu/maszyny.

Podstawowe zalety leasingu to:


  • Łatwiejszy dostęp do produktu, brak wysokich obostrzeń jak przy kredycie

  • Szybsza decyzja

  • Korzyści podatkowe- leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku kredytu do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa.

Biuro Gremium

ul. Dowborczyków 34
lok. 204-205
90-019 Łódź

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Od poniedziałku do piątku
W godzinach 9:00 - 17:00