Napisz do nas

Twoje dane:

Wiadomość

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie Close this notice.

Leasing

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Samochody osobowe

Co nas wyróżnia?
- łatwo dostępne finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
- szybka decyzja
- harmonogram dopasowany do potrzeb Klienta (raty równe, malejące i sezonowe)
- leasing na start!
- minimum formalności
- minimalny udział własny Klienta – od 1%
- najdłuższy na rynku okres leasingu – 84 miesiące
- wiek przedmiotu po zakończeniu leasingu: 10 lat; maksymalny wiek samochodu do leasingu operacyjnego: 8 lat
- wysoka jakość obsługi
- minimalne wymagania dokumentowe
- zamiast Tabeli Opłat i Prowizji roczna opłata administracyjna
- elastyczne warunki umowy

Samochody ciężarowe

Co nas wyróżnia?
- finansujemy za pomocą leasingu nowe i używane samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy oraz inne środki transportu ciężkiego
- łatwo dostępne finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
- szybka decyzja leasingowa
- dopuszczalny wiek używanych pojazdów: 7 lat, specjalistycznych – 15 lat.
- minimalny udział własny
- zamiast Tabeli Opłat roczna opłata administracyjna

Leasing maszyn

Co nas wyróżnia?
- finansujemy m.in. sprzęt: budowlany, medyczny, diagnostyczny i warsztatowy; maszyny i urządzenia rolnicze oraz leśne, piekarnicze, gastronomiczne, poligraficzne, drukarskie etc.
- procedury uproszczone
- realizacja umów na przedmioty nowe i używane – wiek do 10 lat
- niski wkład własny – sprzęt medyczny od 1%
- łatwa dostępność finansowania rozwoju działalności gospodarczej

Leasing mobilny

Co nas wyróżnia?
- finansowanie nowego pojazdu o DMC < 3,5 t przez leasing
- okres finansowania od 24 do 60 miesięcy
- brak opłaty wstępnej dla pojazdów do 150 tys. zł
- niska rata – opłata za rzeczywiste zużycie pojazdu
- możliwość (nie konieczność) zakupu pojazdu po zakończeniu umowy
- dedykowane pakiety serwisowe - mini, maxi, pierwszy przegląd
- stałe, gwarantowane koszty serwisowe
- kompleksowa obsługa – w przypadku naprawy serwisowej czy likwidacji szkody

Kredyty samochodowe

Kredyt samochodowy jest formą finansowania pojazdów. Udzielany jest zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Maksymalny okres kredytowania jest ustalany przez każdy bank indywidualnie.

Pojazdy, które mogą być kredytowane to między innymi:
-samochody osobowe lub ciężarowe, o masie do 3,5 tony
-motocykle, pojazdy typu quad, statki
-refinansowanie kredytu samochodowego zaciągniętego w innym banku
Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest przewłaszczenie na zabezpieczenie lub depozyt karty pojazdu. Bank może żądać również cesji praw z polisy A

Najpopularniejszymi rodzajami leasingu są:


  • leasing operacyjny - najczęściej stosuje się go przy finansowaniu pojazdów

  • leasing finansowy - najczęściej stosowany w przypadku maszyn i urządzeń

  • leasing zwrotny - polegający na zwrocie leasingobiorcy pieniędzy, które wcześniej przeznaczył na zakup pojazdu/maszyny.

Podstawowe zalety leasingu to:


  • Łatwiejszy dostęp do produktu, brak wysokich obostrzeń jak przy kredycie

  • Szybsza decyzja

  • Korzyści podatkowe- leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku kredytu do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa.

Biuro Gremium

ul. Dowborczyków 34
lok. 204-205
90-019 Łódź

Kontakt z nami

E-mail: biuro@gremium.info.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00