Napisz do nas

Twoje dane:

Wiadomość

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie Close this notice.

Kredyty i pożyczki

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Kredyty i pożyczki
hipoteczne

Kredyt hipoteczny to produkt dla osób, które potrzebują sfinansować zakup/remont/budowę nieruchomości. Najczęściej wybierany okres kredytowania to 30 lat. Liczony jest od wieku kredytobiorcy do 70, 75 lub 80 roku życia (w zależności od banku). Od początku roku 2015 za sprawą rekomendacji KNF obowiązkowy wkład własny jest na poziomie 10% ceny transakcyjnej. Oprocentowanie kredytu składa się ze stawki referencyjnej WIBOR oraz z marży ustalanej indywidualnie przez każdy bank. Bank zabezpiecza się na nieruchomości poprzez dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej na kwotę określoną w umowie kredytowej.

Na koszty kredytu hipotecznego oprócz odsetek mogą składać się:
-prowizja banku za udzielenie kredytu
-koszt opłaty za dokonanie inspekcji nieruchomości
-ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (dla kredytobiorców którzy biorą kredyt na wartość wyższą niż 80% ceny transakcyjnej)
-koszt operatu szacunkowego (rzadko)
-koszty notarialne
-koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie jest obowiązkowe i wymagane przez wszystkie banki.)
-inne ubezpieczenia, których może wymagać bank.

Pożyczki

Pożyczka hipoteczna
Jest to produkt, dla osób potrzebujących pieniędzy na dowolny cel. Pożyczki hipoteczne są niżej oprocentowane niż pożyczki gotówkowe, ponieważ bank zabezpiecza się na nieruchomości kredytobiorcy. Kredytobiorca nie ma obowiązku informowania, na jaki cel chce przeznaczyć pożyczone pieniądze.

Pożyczka gotówkowa
Pożyczka gotówkowa to produkt dla osób potrzebujących szybkich pieniędzy i niechcących dawać zabezpieczenia nieruchomości. Taki kredyt jest zazwyczaj wyżej oprocentowany i udzielany na krótszy okres niż w przypadku kredytu hipotecznego. Banki mogą wymagać zrobienia cesji z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź dokupienia ubezpieczenia od utraty pracy.

Kredyty samochodowe

Kredyt samochodowy jest formą finansowania pojazdów. Udzielany jest zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Maksymalny okres kredytowania jest ustalany przez każdy bank indywidualnie.

Pojazdy, które mogą być kredytowane to między innymi:
-samochody osobowe lub ciężarowe, o masie do 3,5 tony
-motocykle, pojazdy typu quad, statki
-refinansowanie kredytu samochodowego zaciągniętego w innym banku
Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest przewłaszczenie na zabezpieczenie lub depozyt karty pojazdu. Bank może żądać również cesji praw z polisy A

Kliknij aby uzyskać informację

Gremium Kancelaria Finansowo - Ubezpieczeniowa to:


  • Wiedza i doświadczenie ekspertów,

  • Oszczędność czasu w poszukiwaniu odpowiedniej oferty,

  • Analiza ofert kilku banków w jednym miejscu,

  • Dopasowanie kredytu do możliwości finansowych Klienta,

  • Pomoc w kompletowaniu dokumentów,  • Spotkania dopasowane do Klienta,

  • Opieka w całym procesie kredytowania,

  • Długoterminowa relacja z Klientem,

  • Bezpieczeństwo Klienta.

Zapytaj eksperta
o szczegóły oferty

Michał Chrakowiecki
tel.: 603 751 281
e-mail: m.chrakowiecki@gremium.info.pl

Uzyskaj informację

Przemysław Kaczmarek
tel.: 603 751 280
e-mail: p.kaczmarek@gremium.info.pl

Uzyskaj informację

Biuro Gremium

ul. Dowborczyków 34
lok. 204-205
90-019 Łódź

Od poniedziałku do piątku
W godzinach 9:00 - 17:00